top of page

Dokter y Botica na WardaDokter na Warda:

Pariba di Brug:

24/7

Mester acudi na IMSAN

524 8833


Pabao di Brug:

9AM-1PM / 6PM-10PM

Mester acudi na Huisartsenpost na Hospital

Caya Punta Brabo

527 4000Botica na Warda:

Pariba di Brug:

8PM-8AM

San Nicolas N.V.

B v/d Veen Zeppenveldstraat 47

584 5712


Pabao di Brug:

8PM-8AM

Kibrahacha N.V.

Bubali 141A

583 4908

Comments


bottom of page