Dokter y Botica na Warda

Updated: May 11

Pa weekend di 14 y 15 di mei, 2022


Dokter na Warda:

Pariba di Brug:

Diasabra 30 di april

9AM-10AM / 5PM-6PM

Dr. Wever

B v/d Veen Zeppenveldstraat 51

584 6155


Pabao di Brug:

9AM-1PM / 6PM-10PM

Huisarts Post na Hospiral

Caya Punta Brabo

527 4580Botica na Warda:

Pariba di Brug:

8PM-8AM

San Nicolas N.V.

B v/d Veen Zeppenveldstraat 47

584 5712


Pabao di Brug:

8PM-8AM

Eagle N.V.

Caya Punta Brabo 17

640 8443